IMSI (הזרקת זרע שנבחר מורפולגית לתוך הציטופלזמה)

 IMSI (הזרקת זרע שנבחר מורפולוגית לתוך הציטופלזמה) היא סוג מיוחד של טיפול ICSI (הזרקת זרע לציטופלזמה), שבמהלכו נבררים תאי זרע תחת המיקרוסקופ בהגדלה של פי 6,600.

טכנולוגיה זו מאפשרת לזהות בגרעין תא הזרע (ראש הזרע) ליקויים מבניים בדמות בועיות נוזל זעירות (המכונות 'מכתשים' או וקואולות), שאינן ניתנות לגילוי במיקרוסקופ ICSI רגיל.

משערים שהגורם למכתשים אלה הוא נזק שנגרם ל-DNA; בשלב זו הוכח מחקרית שיש קורלציה (התאמה) בין שבירוּת גדילי ה-DNA לבין צורת המכתשים בגרעין הזרע.

שימוש בתאי זרע המתאפיינים במכתשים גדולים מוביל לשיעורי הפריה נמוכים, להתפתחות לא-תקינה ולעלייה בסיכון לאי-היקלטות או להפלה. לכן עדיף לאתר תאי זרע ללא מכתשים ולהזריק רק אותם לביציות. IMSI היא שיטה מורכבת מאוד, המחייבת השקעת זמן ושימוש במיקרוסקופ מתקדם, מהדור החדש ביותר.

צוות המעבדה של מרכז הפוריות Kinderwunschzenttrum Berlin עבר הכשרה אינטנסיבית בשיטת IMSI והוסמך לטיפולים בשיטה זו.

IMSI  הגדלה 6,600x
זרע בהגדלה של פי 6,600
זרע בהגדלה של פי 6,600
זרע בהגדלה של פי 6,600