ICSI (הזרקת זרע לציטופלזמה של הביצית)

בשיטת ICSI (הזרקת זרע לציטופלזמה של הביצית) מתחיל תהליך הטיפול כמו ב-IVF (הפריה חוץ גופית).

ההבדל הוא שב-ICSI נבררים תאי הזרע תחת מיקרוסקופ (בהגדלה של פי 400) ולאחר מכן מוזרקים ישירות לביציות.

לכל ביצית שנשאבה מוזרק תא זרע אחד באמצעות צינורית דקיקה המופעלת תחת מיקרוסקופ מתוחכם.

מומלץ לשקול את השימוש בשיטה זו כשאיכות הזרע נמוכה במיוחד.

ICSI (הזרקת זרע לציטופלזמה של הביצית)
ICSI (הזרקת זרע לציטופלזמה של הביצית)
החזרת העובר לחלל הרחם
החזרת העובר לחלל הרחם